Webbyrån Novitell utvecklade en topmodern hemsida åt Högsby kommun, baserad på Symfony-ramverket, med eZ platform som CMS.

Toppmodern hemsida till Högsby kommun

Högsby kommun har valt att vidareutveckla sin hemsida, med toppmodern teknik från kommunikations- och webbyrån Novitell.

När Högsby kommun behövde skapa en modernare hemsida för service och information till kommunens invånare, så beslutade man att bygga vidare på det system man redan hade.

Högsby kommun utvecklade redan 2010, tillsammans med oss på Novitell, en hemsida baserad på det norska publiceringssystemet eZ Publish. Hemsidan har sedan utvecklats över tid. Bland annat fick den några år senare en responsiv design.

Men tekniken utvecklas, liksom besökarnas förväntningar på design och användbarhet. Därför var det under 2018 dags att börja planera för nästa generation av kommunens hemsida.

Efter utvärderingar beslutades att den befintliga hemsidan skulle få genomgå ytterligare en modernisering. På nytt fick vi på Novitell förtroendet att genomföra projektet. Denna gång med hjälp av efterföljaren till eZ Publish, nu kallad eZ Platform.

Bibehållen information

En av de stora fördelarna för Högsby kommun med att inte helt byta plattform för hemsidan, är att hela innehållet har kunnat bevaras. Därmed har kommunen kunnat spara många hundra arbetstimmar, i jämförelse med om allt innehåll skulle ha skapats på nytt.

Kommunens informatör har omstrukturerat och moderniserat innehållet, men det arbetet utgör endast en bråkdel av vad som hade krävts om allt innehåll hade behövt göras om.

eZ Platform – en helt ny upplevelse

Utöver innehållet är det nästan inget som finns kvar av den gamla hemsidan. Den nya webbplatsen hogsby.se har fått en helt ny och modern design. Och under huven körs nu hemsidan av publiceringssystemet eZ Platform, som är ett publiceringssystem baserat på det väletablerade Php-ramverket Symfony.

eZ Platform är ett system av enterprise-kvalitet, vilket märks tydligt på bland annat prestanda och driftsäkerhet. I jämförelse med exempelvis WordPress är det tryggt som ett bankvalv, och snabbt som en Formel 1-bil.

Här nedanför ser du hur prestandaoptimeringen hos Högsby kommuns hemsida bedöms av Google. Värdena är angivna i procent, där 100% är ett helt perfekt resultat, enligt Google.

Prestanda på dator

Högsby kommuns hemsida får 96% prestanda i datorvyn.

Prestanda på mobil

Högsby kommuns hemsida får 73% prestanda i mobilvyn.

Med andra ord bedömer Google att prestandaoptimeringen för visning av Högsby kommuns hemisda på datorskärm nästan inte kan bli bättre – det saknas endast fyra procent till full pott.

När det gäller visning på mobil, så mena Google att det ännu finns en del möjligheter att optimera hemsidan ytterligare. Men, att optimera för mobil kräver kompromisser, och man kan inte alltid sträva efter full pott. 

I jämförelse med väldigt många andra kommuners hemsidor, så lyckas dock Högsby kommuns hemsida även här oerhört bra. Här visar vi några exempel från andra kommuner, som referens.

Kalmar kommuns hemsida får 86% prestanda i datorvyn.
Kalmar kommuns hemsida får 44% prestanda i mobilvyn.
Nybro kommuns hemsida får 57% prestanda i datorvyn.
Nybro kommuns hemsida får 10% prestanda i mobilvyn.
Aneby kommuns hemsida får 88% prestanda i datorvyn.
Aneby kommuns hemsida får 54% prestanda i mobilvyn.
Eksjö kommuns hemsida får 88% prestanda i datorvyn.
Eksjö kommuns hemsida får 52% prestanda i mobilvyn.
Olofströms kommuns hemsida får 74% prestanda i datorvyn.
Olofströms kommuns hemsida får 13% prestanda i mobilvyn.
Växjö kommuns hemsida får 93% prestanda i datorvyn.
Växjö kommuns hemsida får 60% prestanda i mobilvyn.

Kalmar - dator

Kalmar kommuns hemsida får 86% prestandaoptimering för dator.

Kalmar - mobil

Kalmar kommuns hemsida får 44% prestandaoptimering för mobil.

Nybro - dator

Nybro kommuns hemsida får 57% prestandaoptimering för dator.

Nybro - mobil

Nybro kommuns hemsida får 10% prestandaoptimering för mobil.

Aneby - dator

Aneby kommuns hemsida får 88% prestandaoptimering för dator.

Aneby - mobil

Aneby kommuns hemsida får 54% prestandaoptimering för mobil.

Eksjö - dator

Eksjö kommuns hemsida får 88% prestandaoptimering för dator.

Eksjö - mobil

Eksjö kommuns hemsida får 52% prestandaoptimering för mobil.

Olofström - dator

Olofströms kommuns hemsida får 74% prestandaoptimering för dator.

Olofström - mobil

Olofströms kommuns hemsida får 13% prestandaoptimering för mobil.

Växjö - dator

Växjö kommuns hemsida får 93% prestandaoptimering för dator.

Växjö - mobil

Växjö kommuns hemsida får 60% prestandaoptimering för mobil.

Detta visar tydligt att eZ Platform är ett mycket snabbt system, som utan problem klarar de höga krav på prestanda som ställs på en komuns hemsida.

I jämförelse med hemsidor byggda med exempelvis Sitevision eller WordPress, så är eZ Platform därför uppenbart bättre för denna typ av hemsidor, vilket framgår av redovisningen ovan.

Drag- och släpp med Netgen Layouts

För redaktörerna för Högsby kommuns hemsida bidrar förnyelsen av hemsidan till en roligare vardag. Tack vare Novitells partnerskap med våra kollegor Netgen i Kroation, så kan vi leverera en oerhört kraftfull funktion för att skapa layout med  drag- och släppteknik. Funktionen kallas Netgen Layouts, och denna tar bort många av de begränsningar som annars är vanliga vid webbpublicering.

Tack vare funktionen Netgen Layouts, kan man enkelt skapa unika designer för olika sidor och sidtyper.

I bilden ovan ser du hur gränssnittet för Netgen Layouts ser ut i Högsby kommuns hemsida.

Till vänster finns de olika element-typer som man kan dra-och-släppa i en layout. 

I detta fall är det Högsby kommuns hemsidas layout du ser, bakom menyn med alla element.

I layouten ser du bland annat placerade element för nyheter, evenemangskalendern och bildkollaget. 

Tack vare Netgen Layouts kan hemsidan förvaltas och utvecklas på ett mycket flexibelt och kostnadseffektivt sätt. Det är exempelvis mycket enkelt att skapa en kampanjsida med egen layout, för ett visst evenemang.

De elementtyper du ser i bilden ovan kan förstås kompletteras efter behov.

Kraftfull sökmotor

Högsby kommuns hemsida är också utrustad med en mycket kraftfull sökmotor, som söker i både texter och filer. Sökmotorn kan konfigureras för att prioritera särskilt viktigt innehåll, och är mycket snabb och träffsäker.

Fullständig responsiv layout

Naturligtvis är Högsby kommuns hemsida fullständigt optimerad för att kunna läsas med läsplattor och mobiltelefoner, tack vare en responsiv layout.

Här intill ser du ett exempel på den snabba och lättnavigerade mobilmenyn.

Högsby kommuns hemsida har en snabb och lättnavigerad mobilmeny.

Öppen teknik

Högsby kommuns hemsida är helt utvecklad med s k ”öppen programvara”, på engelska ”open source”.

Det innebär att kommunen inte behöver betala några licensavgifter alls för programvaran, och alltså kan vara sparsam med invånarnas skattemedel. 

Detta är något som flera kommuner borde ha i tankarna, istället för att slösa skattemedel på kommersiella system, där skattebetalarnas pengar främst blir till vinster i stora teknikföretag.

Är din kommun redo att skaffa en riktigt bra, framtidsinriktad hemsida?

Vi på Novitell hjälper gärna din kommun också! Fyll i formuläret här intill, så återkommer vi till dig.

Vi tackar Högsby kommun för förtroendet att skapa den nya versionen av deras hemsida, och önskar lycka till med förvaltningen av hemsidan.

Besök Högsby kommuns hemsida:

https://www.hogsby.se

Ja, jag vill veta mer om Novitells hemsidor för kommuner och kommunala bolag

Fyll i formuläret, så återkommer vi till dig!