Vi berättar din historia i sociala medier

För oss är sociala medier inget nytt. Tvärtom, det är den äldsta typen av kommunikation vi känner till – skvallret mellan människor – bara i lite nya former.

Sedan urminnes tider har människor skvallrat och berättat för och om varandra. I grottor, vid lägereldar, i slott och koja.

Nu sker skvallret och berättelserna i nya kanaler. Sociala medier som Linked In, Facebook, Instagram och Snapchat har tagit över det muntliga berättandets roll. 

Samtidigt försvagas traditionella envägsmedier som TV och tidningar till förmån för dubbelriktad kommunikation.

På sätt och vis kan man säga att vi är på väg tillbaka till lägereldarna.

Metod för sociala medier

Det är en ny tid, och det gäller att hitta sin plats i detta nya medielandskap.

Där kan vi, som kommunikationsstrateger och medieproducenter hjälpa till.

Novitell är en byrå för sociala medier och annan digital kommunikation. Vi har finslipat våra verktyg för att nå framgång på Facebook, Instagram och i  andra sociala medier under lång tid.

Exempelvis har vi skapat två egna webbutiker där vi har övat på marknadsföring i sociala medier, och annonsering hos bland annat Facebook och Instagram.

Under åren har vi utvecklat metoden ”Tell the world”, med vilken vi lotsar vi dig och din verksamhet med varsam hand, på rätt sätt, till framgång i de sociala medierna.

Metoden, som du kan läsa om här intill, bygger på att det är berättelser som har starkast genomslag i sociala medier. 

Berättelser har en speciell plats hos oss människor. De är viktiga. De får vår uppmärksamhet. De fastnar i vårt minne.

Precis på samma sätt som berättelserna runt lägerelden fördes vidare från generation till generation, kan dagens berättelser få liv och spridas av sig själva. 

Det gäller bara att berättelserna är tillräckligt intressanta, starka och unika.

Vi hjälper dig att hitta berättelserna som kan ge dig framgång i sociala medier, med vår metod.

Låter det intressant? Hör av dig, så berättar vi för världen om dig och din verksamhet.

Metoden "Tell the world"

Vi tar vår utgångspunkt i corporate storytelling, för att hitta er verksamhets hjärta och själ. Vi börjar med en inspirerande förstudie i workshopform, för att identifiera och skörda de berättelser som bäst visar er verksamhets kultur. Från dessa berättelser  utvinner vi essensen, och identifierar målen med er synlighet i sociala medier, samt vilka målgrupper ni bör rikta er emot.

1

Med utgångspunkt i resultaten från förstudien utformar vi en strategi för hur ni kan ta en position i sociala medier. 

Vi väljer kanaler och planerar innehåll  för att ni ska nå de resultat ni siktar på.

Här identifierar vi en mix av betalda annonsplatser och organisk närvaro i era kanaler. Det finns ingen anledning att betala för dyra annonsplatser, om vi lika gärna kan uppnå resultaten på organisk väg.

Vi tar här fram en kreativ plan som är anpassad för varje mål, målgrupp och kanal.

2

Med fokus på emotionell storytelling producerar vi material i form av bild, text, ljud och film för de sociala plattformar som vi väljer. Det viktiga här är att producera materialet så att det ger önskad påverkan på era målgrupper. Målet är att den media vi producerar ska vara så intressant att den får eget liv, och på olika sätt blir viral i de sociala medierna.

3

Vi tar ansvar för all teknisk distribution i form av medieplanering, köp av annonsplatser och placering i de sociala kanaler som vi har planerat för.

Under en noggrann process håller vi därefter er kampanj under uppsikt. Vi gör löpande A/B-tester, för att säkerställa att ni får ut största möjliga effekt ur er investering.

4

Efter varje moment av kampanjen utvärderar vi resultaten noggrant, och återkopplar med rapporter till er. 

På så sätt får ni insikter om vad er investering i sociala medier har givit i verkligt affärsvärde. 

5

Låt oss hjälpa dig med dina sociala medier. Hör av dig!