Storytelling - vi skapar din historia

Behöver du etablera ditt varumärke bättre, och lutar åt att använda storytelling? Vi har erfarenheten, kunskapen och känslan som krävs för att det ska lyckas.

Storytelling blev ett modeord i Sverige runt år 2000. Då hade vår vd, Nicklas Lundgren, redan hållit på med detta i praktisk handling under flera år. 

Här intill ser du några exempel från de tidiga uppdrag som han gjorde redan under 1990-talet.

Vad är storytelling?

Det är ganska enkelt att förstå att storytelling handlar om berättelser, och särskilt berättelser som kan förstärka ett varumärke, eller på andra sätt kan hjälpa en organisation att nå framgång. Denna kommunikationsteknik kan göra nytta i vitt skilda delar av verksamheten:

  • Förbättrat ledarskap
  • Stärkt marknadsföring och sälj
  • Bättre rekryteringar
  • Utveckling av organisationens kultur

Det handlar alltså om att berätta historier, eftersom vi människor är uppfödda med historier sedan lägereldarnas tid. Då fördes kultur och tradition vidare från generation till generation med muntligt berättande. 

Idag har vi flera möjligheter med alla våra medier och kanaler, men i grunden handlar det om samma sak. Att i en berättande form, mer emotionell än rationell, kommunicera med en målgrupp och på så sätt påverka attityder, tankar, beteenden och kultur.

Vi skiljer idag på två olika typer av storytelling, där den ena av dessa typer är mer fri och obunden till den verklighet vi befinner oss i, medan den andra typen – ”corporate storytelling” – håller sig mer till nutid och sanning.

Visioner och framtid

Den förra typen av storytelling fungerar exempelvis bra då man vill beskriva ett företags framtidsvisioner – antingen för den egna personalen, eller för kunderna.

Vår vd Nicklas Lundgren gjorde flera sådana uppdrag redan under 1990-talet, i sin roll som konsult inom några av Sveriges största konsultbolag.

Bland annat skapade han framtidsvisioner för kunder som Södra, OKG, Sandvik Coromant och inom försvarsindustrin.

Visionerna tas fram genom intervjuer och workshops med medarbetare i organisationerna. Därifrån utmejslas en story som på ett intressant och gripande sätt förklarar hur en organisation ser på sin framtid.

Corporate storytelling

Den andra typen av storytelling kallas oftast för ”corporate storytelling”. Här handlar det om att vara trogen sanningen, och istället för framtid beskriva historia och nuläge genom berättelser som kommer ur organisationen och dess medarbetare.

Ofta inleds den här typen av uppdrag med en inspirationsföreläsning/workshop för att fånga upp de berättelser som finns i organisationen.

Här handlar det om att uppmuntra medarbetare att dela med sig av sina berättelser från arbetet. Att fånga upp de berättelser som är i linje med det man vill uppnå med sitt projekt, och att förvalta och sprida dessa berättelser.

Bland stora svenska organisationer är IKEA och SAS kända för sina stora satsningar inom just corporate storytelling.

Väl utfört kan ett uppdrag inom storytelling bidra med mycket. Goda berättelser från den egna verksamheten skapar en förändringskraft som påverkar mer än torra ordrar och strategier. Att förändra och påverka genom goda exempel är betydligt mer effektivt.

Är du intresserad av vår hjälp med att kommunicera inom din organisation, eller till dina kunder? Hör av dig, så bokar vi ett möte.  

Novitell - corporate storytelling

Exempel på fri och obunden storytelling, framtidsvisioner i novell-format för OKG, Södra och försvarsindustrin.

Hör av dig så tar vi din marknadsföring till nya höjder med storytelling!